Isıtma Soğutma

Isıtma Soğutma

Klima sistemleri, ortamın iklimlendirilmesini sağlayan, ortamın nemini alan, ortamın havasını soğutan ve isteğe bağlı olarak ısıtan, toz ve partikülleri tutmayı sağlayan sistemlerdir. Klima sistemleri merkezi sistemler ve bireysel sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu yazımızda merkezi klima sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

sogutma-isitma

Merkezi klima sistemleri tam havalı, tam sulu ve havalı sulu olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Tam sulu sistemlere taze hava ilave edilince havalı sulu sistemler  elde edilmektedir. Öncelikle tam havalı sistemlere değinelim;

Tam havalı klima sistemleri, ısı transferi akışkanı olarak hava kullanan sistemlerdir. HVAC ekipmanı merkezi olarak yerleştirilmiştir. Bu sistemler soğutulmuş ve nemi alınmış havayı şartlandırılmış odaya yollayarak duyulur ve gizli soğutma, ısıtılmış havayı şartlandırılmış odaya yollayarak ısıtma yapar. Tam havalı klima sistemleri; sabit debili, değişken debili, tek kanallı, çok kanallı, tek zonlu, çok zonlu olarak sınıflandırılmaktadır. Kanallarda hava dengesinin yapılmasının zor olması, fanlarda önemli ölçüde enerji harcanması ve merkezi cihazın arızalanmasında tüm sistemin durması gibi dezavantajlarına sahip merkezi tam havalı klima sistemlerinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

–          Filtrasyon, koku, ses, ısı, nem kontrolünün rahat ve istendiği gibi yapılması,

–          Elektrik, drenaj ve boru bağlantılarının dışarıda olması ve bakımı için hasar bölgesinin bulunması,

–          Büyük miktarda egzoz gerektiren yerlerde çok fazla dış hava temini imkanı verir,

–          Mekanda pozitif basınç oluşturarak toz ve koku girişini engeller,

–          Dış havanın oda sıcaklığından düşük olduğu halinde dış hava ile soğutma imkanı vardır.

Tam sulu klima sistemlerinde bir merkezde hazırlanan sıcak su ve soğuk su bina içine dağıtılmış fan-coil cihazlarına gönderilir. Sıcak su, bir sıcak su kazanında, soğuk ise soğutma grubunda üretilir. Fan yardımıyla odadan alınıp serpantinler üzerinden geçirilerek ısıtılan veya soğutulan hava tekrar odaya verilir. Serpantin içinden soğuk su geçiyorsa soğutma, sıcak su geçiyorsa ısıtma yapılır.

Havalı sulu klima sistemlerinde sadece ısıtma ve soğutma yapılır, havalandırma yoktur. Bu eksiklik, dış hava, dış duvara yerleştirilen karışımını fan-coil cihazlarıyla borudan her ünite tarafından dışardan alınarak ve sisteme ayrıca taze hava bezleyen merkezi kanallı bir havalandırma sistemiyle yapılarak giderilebilir.

Profesyonel Ekibimizden Teklif İsteyin..!

Gelelim, Görelim Bilgilendirip Ücretsiz Teklif Verelim…