Elektrik

Elektrik

Elektrik tesisatı, bir yapının tüm ısı, ışık ve güç kaynağını merkezden iç mekanlara dağıtma sistemidir. Kullanılacak yer ve alıcıların özelliklerine göre farklı anahtarlar, iletkenler, prizler, sigortalar ve diğer altyapı elektrik malzemeleri kullanılan elektrik tesisatı en belirgin olarak sıva altı ve sıva üstü olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

services_page_layout2

Sıva altı elektrik tesisatı en sık kullanılan ve en güvenli döşeme sistemidir. Sıva altı tesisatı gizli olarak binanın yapımı sırasında sıva altına tesis edilir. Sıva üstü elektrik tesisatı ise tehlikeli olduğundan günümüzde pek tercih edilmemektedir.

Ev elektrik tesisatı döşenmesinde bilinmesi gereken terimler şu şekildedir:

–          Kolon hattı: Transformatör veya elektrik direğinden elektrik sayacına kadar gelen iletkenlere kolon hattı denir.

–          Ana kolon hattı: Tesisatın besleme noktasından elektrik sayacına kadar gelen besleme hattına ana kolon hattı denir.

–          Linye hattı: Tüm buatları üzerinde bulunduran tesisatı bir uçtan bir uca gezen iletkenlere linye hattı denir.

–          Aydınlatma linyesi: Aydınlatma yapılacak yerde dağıtım tablosundan son aydınlatma aygıtının bağlı olduğu buata kadar gelen hatlara denir.

–          Sorti: Buattan bir prize ya da lambaya giden iletkenlere denir.

–          Aydınlatma sortisi: Linye hattıyla aydınlatma armatürü arasında olan bağlantı hattına denir.

Elektrik tesisatlarında kullanılan elektrik malzemeleri, kablolar, borular, prizler, fişler, elektrik klemensi ve elektrik anahtarlarıdır. Kablolar, enerjinin alıcılara iletilmesinde kullanılır. Borular, yalıtılmış iletkenleri koruyan dayanıklı malzemelerdir. Prizler, taşınan alıcıları şebekeye bağlar. Fişler, prizlerden alıcıya enerji iletir. Elektrik klemensi, iletkenlerin güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Elektrik anahtarları ise elektrik devresinde akımın yolunu açıp kapamaya yarayan tesisat araçlarıdır. Birçok yapı ve tipte bulunan elektrik anahtar çeşitleri şu şekildedir:

–          Adi anahtar tesisatı: Bir ya da birden fazla lambayı tek seferde tek yerden yakıp söndürmede kullanılmaktadır.

–          Komütatör anahtar: İki lambayı ya da iki grup lambayı tek yerden ayrı ayrı veya beraber yakıp söndürmede kullanılmaktadır.

–          Vaviyen anahtar: Lambayı iki yerden yakıp söndürmede kullanılır.

–          Ara vaviyen anahtar: Bir lamba veya lamba grubunu ikiden fazla yerden yakıp söndürmede kullanılır.

Elektrik tesisatı döşenmesi son derece önemli bir uygulamadır. Yapılacak ufak hatalar büyük tehlikelere yol açabileceğinden kaliteli, işinde ehil firmalar tercih edilmelidir.

Profesyonel Ekibimizden Teklif İsteyin..!

Gelelim, Görelim Bilgilendirip Ücretsiz Teklif Verelim…